CONTACTS
CONTACTS
 • Legal address: 105037, Moscow, Izmailovsky pr., 11, bld. 2
  Tel.: +7 (495) 781-81-42

  E-mail: secretary@rosmiks.ru

 • GTPP "Tereshkovo"
  Address: 119618, Moscow, Borovskoe highway, 4

 • GTPP "Gorodetskaya" (“Kojukhovo”)
  Address: 111672, Moscow, Saltykovskaya str., 4б